Gondolkozzon rendszerben: a higro(pára)szabályozású szellőzés előnyei

 

A lakóépületek építése során a mai, korszerű építőipari anyagok és technológiák alkalmazása merőben új követelményeket támaszt a lakások átfogó szellőztetésének tervezésével szemben.

A fejlesztések, így a korszerű falazó és hőszigetelő anyagok, nyílászárók az energia racionális felhasználását célozták, melyek eredménye a lakások hőszigetelő képességének nagyarányú javítása, végső célja pedig a fűtésére felhasznált energia csökkentése. A külső nyílászárók fejlesztése nyomán, a régi, ma már korszerűtlen, magas hőszigetelési értékekkel rendelkező, gyenge szárny és tokszerkezetű fa nyílászárókat felváltották a mai, tökéletesen záródó, dupla üvegezésű, jó minőségű hő, hang és légszigetelt változatok, melynek következménye a természetes légcsere korlátozása (gyakorlatilag megszüntetése). Ezzel együtt a belső páratartalom káros növekedése kezdődik, illetve kivitelezési hiányosságok következtében épületszerkezeti elemek hibás hőszigetelése esetén a véletlenszerű hőhidak kialakulása is valós veszély. A magas belső páratartalom amellett, hogy rontja a komfortérzetet, kondenzációs páralecsapódásokat okoz, amelyek a felületi foltosodásban és penészesedésben jelentkező esztétikai hibák mellett károsítják az épület szerkezeti elemeit is.

A korszerű szellőztetés szükségessége

Nyugat Európában a tervezők a légtömör ablakok megjelenésével és a többi építőipari anyagot érintő fejlesztési eredmény felhasználásával gyorsan felismerték, hogy a lakások szellőztetésének tervezésekor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a helyiségek, helyiség-csoportok, sőt többszintes épületek is, a határoló falak, illetve a külső nyílászárók által alkotott zárt rendszerré váltak.

A technológiai fejlődéssel egyidejűleg Európa több országában módosítva az építési szabványokat, előírták, hogy a „doboz effektus” kialakulásának elkerülése érdekében pl. lakást csak minden helyiségére kiterjedő, tervezett és lehetőleg szabályozott szellőztetéssel lehet építeni.

A magyarországi mérnöki gyakorlat a lakások szellőztetésének tervezése sajnos sokszor csak a konyhában, fürdőszobában, WC helyiségekben termelt, szagokkal és párával szennyezett levegő gravitációs vagy gépi elszívás(villanykapcsolóra között kis ventilátor) történő eltávolítására szorítkozott. Manapság ez már nem elégséges, hiszen alapvető fizikai realitás, hogy az elvezetni szándékozott levegő mennyiségével arányos légmennyiség utánpótlásáról gondoskodni kell, tehát tudatosan beáramoltatott levegő nélkül nem oldható meg hatékonyan az elszívás bármilyen választott formája sem.

Ez a megállapítás abban az esetben is igaz, ha a helyiségek friss levegő ellátását a tervezők a klasszikusan az ablakok kinyitására bízzák (ami a beruházó/kivitelező számára a legolcsóbb, de a lakó számára hosszú távon a legdrágább megoldás), ugyanis az ablaknyitások okozta felesleges hőveszteség szabályozott szellőztető rendszerrel könnyen minimalizálható. Így az optimális levegőminőség biztosítása mellett a lakók egyedi életritmusához folyamatos igazodó szellőzés.

Hogyan szabályozható hatékonyan a légcsere?

Közismert, hogy minden emberi tevékenység több, kevesebb mennyiségű páratermeléssel jár. Ezáltal a lakások páraterhelése a lakásban lakók számának, a légtérfogat függvényében, illetve az életvitel szerint (lakásokban gondozott zöld növényzet, az akváriumok, terráriumok, szobákban száradó ruha, stb.) változik.

A higro(pára)szabályozású rendszer légbevezető és légelvezető elemeiben a helyiség belső páratartalmát a többrétegű, speciálisan kezelt poliamid pántkötegek folyamatos érzékelik, zsaluk nyitásával és zárásával a lakás minden helyiségében, illetve teljes területén, automatikusan és külső segédenergia nélkül az életviteli szokásoknak megfelelően szabályozzák a beáramló friss levegő, valamint az elvezetésre kerülő szennyezett levegő mennyiségét, biztosítva ezzel a belső légtérben a mindenkori optimális légcserét és a páratartalmat.

 

Páraszabályozott légbevezetők

A légutánpótlást a lakószobák felől célszerű biztosítani, mert a megfelelő nyomáskülönbséggel kialakított egyirányú légforgalommal a szobák is részeivé válnak a szellőztetett helyiségeknek. Így a friss levegő szabályozott módon, a légbevezető elemeken keresztül áramlik a lakószobákba (a zárt rendszerbe):A nappali időszakban a pillanatnyilag használt helyiségekben, mint pl. nappali szoba, gyerekszoba, dolgozó szoba, stb. az ott tartózkodás, vagy tevékenység által termelt pára növeli a szellőztetési igényt, ugyanakkor a hálószobában az igény nem merül fel és fordítva.

Pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők

A párával és szagokkal szennyezett levegő  a kialakított egyirányú légáramlás során, a légszennyezéssel terheltebb kiszolgáló helyiségekbe telepített (fürdőszoba, WC, konyha), szintén szabályozottan működő, a központi elszívás mértékékét szabályozó légelvezető, vagy a gravitációs szellőzést optimalizáló légelvezető elemeken keresztül távozik.

Ajtószellőző rácsok

A zárt rendszeren belül a légcseréhez a lakóhelyiségek közötti légmozgás lehetőségét meg kell teremteni, a belső küszöböket vagy elhagyták, vagy szellőzőrácsok segítségével biztosították a légáramlást.

A párás, szennyezett levegő eltávolítására több megoldás kínálkozik, de az optimális légcseréről gondoskodó szabályozott szellőzési rendszer minden esetben a szellőzőelemek (szabályozott légbevezetés + szabályozott légelvezetés), összhangján és folyamatos együttműködésén alapul.

Központi ventilátoros elszívás

A központi ventilátoros megoldás előnye, hogy a folyamatosan üzemelő elszívómotor(ok) a lakásoktól távol – tetőn (VBP, VTZ, VBV), vagy a padlástérben (VCZ) elhelyezve – észrevétlenül működhetnek. Energiafogyasztásukat és karbantartásukat a későbbiekben a társasház finanszírozza, ugyanakkor a rendszer lakásonként egyedi igényekhez igazodó légcseréről tud gondoskodni.A kiszolgáló helyiségekbe telepített, és légcsatornákon keresztül a központi ventilátorhoz csatlakoztatott higroszabályozású pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezető elemek szabályozzák és biztosítják a szívott helyiségekben termelt szagok és pára eltávolítását, másrészt megoldják a lakószobák felől érkező páradús levegő elvezetését is.

 

Méretezett gravitációs kürtőszellőzés

A kiszolgáló helyiségekben kialakított légcsatorna kiállásokba épített higroszabályozású gravitációs légelvezető elemek – az előzőekben ismertetett módon, összhangban a légbevezető elemekkel – szabályozottá teszik az elszívást. A hagyományos, szabályozhatatlan gravitációs szellőzéssel szemben elkerülhető a komoly hőveszteséget jelentő meleg levegő indokolatlan kiáramlása (pl. nem tartózkodik otthon senki).

Az elemek közötti megfelelő kommunikációnak köszönhetően a higroszabályozású légbevezető elemek és a ventilátorok között létrejön a légutánpótlás és az elszívás összehangolt működése. A páraérzékelők az adott helyiségben termelt pára mellett – a folyamatos alaphozam következtében – érzékelik a lakás többi helyisége felől érkező szennyezett levegőt is, és biztosítják a légcserét. A megoldással a légbevezető elemek felől, a ventilátorok irányába mutató egyirányú légmozgás megvalósítható.

Amerikai konyhás lakások

A szellőzés megoldása, illetve a légtér átöblítése különös jelentőséggel bír (bármelyik alternatíva mellett) a manapság divatos közös légterű „amerikai konyhás” nappali-étkező, illetve a nappali-étkező-konyha, helyiségek esetén. Ebben az esetben az elterjedt konyhai szagelszívó megoldások használatával a közös légterű helyiségek szellőztetése részben megoldatlan marad, ugyanis gyakorlati tapasztalat, hogy a háziasszonyok a szagelszívót pl. mosogatás idején nem kapcsolják be. Ezekben a többfunkciós helyiségben a termelt párának csak egy része származik főzésből, ezért a helyiség szellőztetéséhez a páraterhelésnek megfelelő teljesítménnyel, de szinte folyamatosan – a légutánpótlás megoldása mellett – működtetni kellene a szagelszívó berendezést, ellenkező esetben a több funkciónak megfelelő szagos, párás levegő egyidejűleg jelen lesz. Egy szagelszívó készülék a rendszerben működő szellőztetést nem pótolja, a megállapítás viszont fordítva igaz, tehát ezen helyiségek szellőztetési rendszerbe való illesztésével a szagelszívó készülékek kiválthatók.

A higro(pára)szabályozású szellőzési rendszerre jelentős fűtési energia megtakarítás érhető el, mert az automatikusan működő, szabályozott légcsere megvalósítása, csökkenti a hőveszteséget, megfelelő komfortérzetet biztosít és megelőzi a páralecsapódásokat, és annak összes károsító következményét, illetve az épületszerkezetek károsodását. Szakszerű tervezéssel és kialakítással a gázkészülékek légellátása biztonságosan megoldható.

Amennyiben az épület szellőzését hővisszanyerős szellőzéssel szeretné megoldani, ajánljuk figyelmébe hővisszanyerős szellőzési megoldásainkat.

A már megvalósult megoldásainkból a linkre kattintva megismerhet néhány referenciaépületet.