Jótállási feltételek

 1. Kezdőlap
 2. Jótállási feltételek

Az Aereco Légtechnika Kft., az általa forgalmazott termékek, szellőztető és hővisszanyerős berendezések és tartozékai kifogástalan működésére, rendeltetésszerű használat mellett és egyes termékeknél üzembehelyezési kötelezettség teljesülése esetén, a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti alábbi jótállási időket vállalja:

• 10.000,- Ft alatti eladási ár esetén – kellékszavatosság* a PTK előírása szerint
• 10 000 Ft-ot elérő, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén: 1 év
• 100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 250 000 Ft eladási ár esetén: 2 év
• 250 000 Ft eladási ár felett: 3 év

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha a termék használata üzembehelyezéshez kötött, akkor az üzembehelyezés napjával kezdődik. Amennyiben az üzembehelyezés a vásárlást követő 6. hónap után történik, úgy a jótállás időtartama a továbbiakban eltelt hónapokkal nem hosszabbodik.

Az üzembehelyezési kötelességet az adott termékhez adott használati és/vagy beépítési utasítás vagy a számlán az Aereco Kft. feltünteti. Az üzembehelyezési regisztrációt papíron vagy az erre a célra fenntartott internetes felületen (www.aerecoszellozes.hu/regisztracio) köteles az üzembehelyező rögzíteni.

Az eladott termék kijavítása esetén, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tekinthető jótállási kötelezettségnek, ha bizonyítható, hogy a meghibásodás rendellenes tárolás, használat, nem szakszerű üzembe helyezés, karbantartási hiány (pl. szűrőtisztítás, csere), szakszerűtlen kezelés vagy átalakítás, elemi kár vagy egyéb az átadás után nem a gyártói hibára visszavezethető okból keletkezett. A jótállás a vásárlás helyén érvényesíthető.

Ha cserére, vagy 30 napon belüli javításra nem volna lehetőség, úgy a fogyasztó választása szerint a termék visszaadása fejében a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett azonos rendeltetésű terméket adunk ott, ahol a terméket vásárolta.

Azokat a termékeket, ahol az Aereco, mint gyártó üzembehelyezési feltételek körébe vonja, kötelező a gyártó utasításait betartani, melyekhez segítséget kap a termékhez mellékelt használati, beépítési útmutatóból (ezek elérhetőek a gyártó honlapján is), valamint a gyártótól igényelhető szakmai segítség is az üzembehelyezéshez. Ezzel szeretnénk kizárni a helytelen telepítéseket, valamint lehetővé tesszük az üzemeltető számára a jótállási feltételek érvényesítését. Az üzembehelyezés nem tartalmazza a
berendezések elektromos bekötését, szerelését!
Az üzembehelyezésre az Aereco Kft., vagy az általa jóváhagyott szakcégek jogosultak. Egyes esetekben, amennyiben az üzembe helyezés egyszerűbb módon történik, azaz közvetlenül csatlakoztatva (plug&play) a gép üzemszerűen működtethető, lehetőség van a gép üzembehelyezési regisztrációjával párhuzamosan üzemeltető általi üzembehelyezésére is. Ebben az esetben is kötelező regisztrálni a berendezést a gyártó által működtetett internetes felületen. Amennyiben ez elmarad, úgy a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek gyártóval szemben. Az Aereco Kft. külön díjazás ellenében vállalja az üzembehelyezést, mely tartalmaz kiszállási költséget, valamint munkadíjat.

Jótállást érintő egyéb feltételek, rendelkezések:

 • a termékeket külső beavatkozásból származó mechanikai sérülés nem érheti.
 • a termékek szerkezeti egységeire történő szétszedésére kizárólag az Aereco Légtechnika Kft. valamint a cég által kiképzett szakemberek jogosultak (ez nem vonatkozik az elemcserére, illetve pl. a konyhai zsírszűrő esetén a szűrő tisztítás miatti kiszedésére).
 • a termékekbe beépített, a működés szempontjából lényeges szerkezeti egységet a beépítés előtt és után is minden külső portól és egyéb szennyeződéstől óvni kell.
 • Azoknál a termékeknél amelyek üzembehelyézésre kötelezettek, mindenképpen el kell végezni a regisztrációs felületen történő termék regisztrációt. Amennyiben a regisztráció nem történt meg, akkor a jótállási feltételek nem érvényesíthetőek, azaz megszűnnek a gyártóval szemben.
 • a ventilátorokat, szellőző berendezéseket rendeltetésszerűen, a kezelési utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni, azokon az előírt karbantartásokat el kell végezni.
 • Az időszakos karbantartások elmaradása esetén, a gyártó/eladó felé történő jótállási feltételek nem érvényesíthetőek (ilyen pl. a szűrő cserék elmaradása, a gép mozgó alkatrészeinek tisztítása, karbantartása).
  Az adott termékre előírt üzembehelyezési és előírt karbantartási feltételeteket minden esetben a termékhez tartozó gépkönyvek/használati utasítások tartalmazzák.
 • jogvita esetén fogyasztó az illetékes bírósághoz fordulhat vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamarák
  által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • az itt nem szabályozott kérdésekben a 270/2020.(VI.12.) Kormányrendelet az irányadó.

Karbantartás / bővebben a termék(ek) gépkönyvében/használati utasításaiban található:

A ventilátorok, hővisszanyerős berendezések és szellőztető rendszerek a megfelelő működés érdekében rendszeres karbantartást (tisztítást, szűrőcserét stb.) igényelnek, melyről a gyártó, vagy üzembe helyező ad pontos tájékoztatást a megvásárolt terméktől függően.

A légbevezető és légelvezető elemek, egyéb kiegészítő termékek szerkezeti egységeinek megbontása nélkül évente két alkalommal, a szennyeződés mértékének megfelelően porecsetes, vagy nedves puha rongyos tisztítása javasolt. A légbevezető és légelvezető elemek páraszabályozó részeire 30 év jótállást vállalunk. Vegyi anyagot tartalmazó mosószeres tisztítás nem megengedett, mivel ez a légbevezető elem élettartamát befolyásolhatja, valamint a páraérzékelő pántköteg tönkremeneteléhez vezethet.