1. Kezdőlap
 2. Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat:

Az adatkezelést végzi:

Aereco, a meaux-i kereskedelmi és cégjegyzékbe 327 985 230 szám alatt bejegyzett, 400 000 EUR tőkéjű, francia jog szerinti részvénytársaság, melynek székhelye 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 Marne la Vallée Cedex 3, Franciaország címen található, képviseli Marc JARDINIER, aki elnök-vezérigazgatói minőségében erre megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

 

Bevezető

Tevékenységének keretében az Aereco társaság az alábbiakban meghatározott Személyes Adatok kezelését végzi, ideértve a honlapjain böngésző személyek Személyes Adatait (www.aereco.hu és www.aerecojobs.com), a továbbiakban: a „Honlapok” vagy egyenként a „Honlap”.

Az Aereco az Ön figyelmébe ajánlja a Személyes Adatok védelmére vonatkozó jelen szabályzatot annak érdekében, hogy ismertesse, miként használja fel és védi a Honlapok használata során átadott Személyes Adatait, valamint a felhasználás ellenőrzésére rendelkezésére álló eszközöket.

Amennyiben Ön megtagadja Személyes Adatainak átadását, előfordulhat, hogy az Aereco nem tud az Ön rendelkezésére bocsátani bizonyos adatokat, igényelt szolgáltatásokat, vagy a Honlapok egyes funkcióit.

Az Aereco bevezeti továbbá a munkatársaiban való tudatosítás növelését szolgáló megfelelő belső eljárásokat a szabályok szervezetén belüli betartása érdekében.

 

Jogi keret

Az Aereco a Személyes Adatok kezelését a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27‐i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az „ÁAR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. módosított magyar törvény szerint végzi.

Az e szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az Aereco adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki a Commission nationale de l’informatique et des libertés (országos informatikai és szabadságjogi bizottság, CNIL, Franciaország) elsődleges kapcsolattartója.

 

A Személyes Adatainak begyűjtése

A „Személyes Adatok” meghatároznak minden olyan információt, amelyek lehetővé teszik egy természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítását, például azonosító adat megadásával (név, szám, tartózkodási helyre utaló adatok, online azonosító stb.).

Kapcsolattartásunk keretében Ön nagy valószínűséggel különféle módon, így például internetes böngészés közben Honlapjainkon, adatgyűjtési formanyomtatványok kitöltése, hírlevélre való feliratkozás, jelentkezés leadása, az Aereco-val történő kapcsolatba lepés alkalmával vagy bármely más módon átadja számunkra Személyes Adatait. A következő típusú adatokról lehet szó:

 • Azonosító adatok: családi név, utónév, ország, társaság
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám
 • Bejelentkezési adatok: számítógépének IP címe, sütik
 • Felvételhez kapcsolódó adatok: CV (önéletrajz), motivációs levél
 • Bármely egyéb hasznos adat (üzenet tárgya és tartalma stb.)

 

Jogalap és célok

Az Aereco a következő jogalapoknak megfelelően használja Személyes Adatait:

Az Ön hozzájárulásával meghatározott célok érdekében történő adatkezelés (AÁR 6. cikke, (1) bekezdésének a) pontja)

Az érintett személy nem köteles ezen adatok szolgáltatására, illetve hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Így a következőkhöz kérjük engedélyét:

 • kommunikáció folytatása Önnel újdonságainkról, termékeinkről és szolgáltatásainkról (hírlevél);
 • pályájának követése a hírlevélben célzott kereskedelmi promóció céljára;
 • az on-line kapcsolatfelvételi formanyomtatványon Ön által feltett kérdések megválaszolása és a felmerülő igényekre való tájékoztatás szolgáltatása;
 • on-line jelentkezésének kezelése.

Jogos érdekeink érvényesítése céljából történő adatkezelés (AÁR 6. cikke, (1) bekezdésének f) pontja)

Az érintett személy nem köteles ezen adatok szolgáltatására, és kezelésük ellen bármikor tiltakozhat. Célunk, hogy Honlapjainkról látogatottsági statisztikákat készítsünk és felhasználói élményének javítását célzó adatokat szerezzünk.

 

Sütik

Mire valók a sütik?

Honlapjaink lekérdezésekor a számítógépére, tabletjére vagy mobil telefonjára telepített „süti” fájlok menthetik el a böngészésére vonatkozó és statisztikák készítésére szolgáló adatokat.

A következő sütiket használjuk:

 • Elengedhetetlen vagyis a Honlapjainkon való böngészéshez szükséges sütik. Használatuk letiltása vagy átállításuk a Honlapjainkhoz és/vagy a Honlapok szolgáltatásaihoz való hozzáférés elveszítését vonja maga után.

 • A Google Inc. által szolgáltatott statisztikai célú sütik, amelyek lehetővé teszik a Honlapjaink különböző tartalmai és rovatai látogatottságának mérését értékelésük és felépítésük optimalizálása érdekében, valamint adott esetben a böngészési problémák kiszűrése, vagyis szolgáltatásaink ergonómiájának javítása céljából. A sütik kizárólag anonimizált statisztikákat és a látogatottságra vonatkozó mennyiségi adatokat hoznak létre, bármiféle egyéni adat kizárásával.

További tájékoztatásért arra vonatkozóan, hogyan használja fel a Google az adatokat, a Google Analytics szolgáltatásról és a sütik letiltásáról szóló tájékoztatásért kérjük, tekintse át a Google adatvédelmi szabályzatára vonatkozó oldalát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Az Ön sütikre vonatkozó választásai

A statisztikai célú sütik elfogadása az internethasználó akaratának van alárendelve, amit bármikor ingyenesen kifejezésre juttathat vagy módosíthat. Az e keretek között adott hozzájárulás érvényességének időtartama maximum 13 hónap.

Amikor Ön először csatlakozik Honlapjaink egyikére, megjelenik egy sáv, amelyben lehetősége van elfogadni a Honlapon használt statisztikai célú sütiket, vagy a Testreszabás gombbal engedélyezni / letiltani azokat. Ezután a testreszabás a Paraméterezés gombbal továbbra is elérhető marad.

A statisztikai célú sütik letiltása esetén az Ön Honlapon történő látogatása nem jelenik meg a mérőeszközeink statisztikájában.

A sütiket böngészője beállításaival is letilthatja. A sütikről szóló további tájékoztatásért, ideértve a sütik beállításait, kezelésüket és törlésüket, látogasson el a www.aboutcookies.org vagy a www.allaboutcookies.org oldalakra, vagy a CNIL honlapjára: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

 

A Személyes Adatainak címzettjei

Kizárólag a következő engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá Személyes Adataihoz, hatásköreik keretein belül:

 • az Aereco belső osztályai;

 • az Aereco szolgáltatói és alvállalkozói, a Személyes Adatok biztonságos és bizalmas jellegének védelmére vonatkozó kötelezettségek betartása mellett.

Személyes adatait semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik személyeknek (szolgáltatóinkon és alvállalkozóinkon kívül), kivéve, ha előzőleg megkaptuk erre az Ön kifejezett engedélyét. Ebben az esetben megadjuk, kik a gondosan kiválasztott harmadik személyek, hogy Ön engedélye megadása előtt meggondolt döntést hozhasson. Bármikor lehetősége van a visszavonásra.

Egyébiránt előfordulhat, hogy az AERECO-nak személyes adatokat kell szolgáltatnia a feljogosított francia vagy külföldi hatóságok számára.

 

A Személyes Adatok megőrzésének időtartama

Az Aereco az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kizárólag az adatfeldolgozás céljához szükséges időtartamra őrzi meg összegyűjtött Személyes Adatait.

 

A Személyes Adatok biztonsága

Biztonsági intézkedések

Az Aereco bevezette a megfelelő fizikai, technikai és szervezeti intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítani tudja Személyes Adatainak magasfokú biztonságát és bizalmasságát, és a lehetőségek szerint bármiféle megrongálódás, elveszítés vagy jogosulatlan hozzáférés megakadályozását.

Amennyiben az Aereco szolgáltatót vagy alvállalkozót vesz igénybe, csak az említett biztonsági elvek betartásának kötelezettsége mellet adja át számára a személyes adatokat.

A Személyes Adatok megsértéséről szóló értesítés

A Személyes Adatainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelentő megsértése esetén az Aereco vállalja, hogy erről a lehető legrövidebb időn tájékoztatja Önt. A tájékoztatásnak többek között tartalmaznia kell a jogsértés lehetséges következményeinek, valamint az orvoslásukra bevezetett vagy bevezetendő intézkedések leírását.

 

A Személyes Adatainak átadása az Európai Unión kívülre

Lehetséges, hogy egyes harmadik fél szolgáltatókra vonatkozóan rögzített adatokat olyan egyéb országokba továbbítunk, amelyek eltérő jogszabályokkal rendelkeznek a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

Ilyen típusú adatátvitel esetén megbizonyosodunk afelől, hogy az adtakezelés a jelen politikának megfelelően zajlik-e és az Európai Bizottság szerződéses feltételei adnak-e keretet hozzá, ami lehetővé teszi a magánélet és a személyek alapvető jogainak elégséges védelmi szintjének biztosítását.

Az elektromos hírlevelünket (newsletter) a „MailChimp” segítségével továbbítjuk, amely az amerikai beszállító Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA, beszállító hírlevélterjesztési platformja. Az elküldött adatokat (e-mail cím) az Egyesült Államokban található MailChimp szervereken tároljuk. A Mailchimp vállalja, hogy alkalmazkodik az EU adatvédelmi követelményeihez („Privacy Shield”). A Mailchimp adatvédelmi szabályzata itt tekinthető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

A Személyes Adataihoz kapcsolódó hozzáférési, helyesbítési, törlési, hordozhatósági, korlátozási jogok, valamint a kezelésük elleni tiltakozás joga

Önt Személyes Adatai tekintetében hozzáférési, helyesbítési, törlési és hordozhatósági jogok illetik meg. Joga van továbbá az Önt érintő kezelés korlátozására és jogában áll, hogy bármikor tiltakozzon e kezelés ellen.

A kezelés elleni tiltakozás esetén az Aereco nem kezeli tovább a Személyes Adatokat, kivéve olyan kényszerítő erejű jogos okok fennállása esetén, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy jogaival és szabadságjogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön bármikor visszavonhatja Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását anélkül, hogy ez megkérdőjelezné a visszavonást megelőzően végzett kezelés jogszerűségét.

Lehetősége van továbbá van arra, hogy általános jellegű vagy egyedi iránymutatások elfogadásával megszervezze Személyes Adatai halála utáni megőrzését, törlését és közlését, amely irányelveket a CNIL által a digitális bizalom területén akkreditált harmadik személynél lehet rögzíteni.

Jogai gyakorlásához vagy az adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:

 • elektronikus úton: dpo@aereco.com
 • postai úton: Le délégué à la protection des données – Société AERECO – 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE-LA-VALLEE cedex 03.

Ennek keretében kérjük, kérdéséhez csatolja az azonosításához szüksége elemeket (családi név, utónév, e-mail cím), valamint a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges minden egyéb információt.

Egyébiránt, ha nem kíván a továbbiakban elektronikus hírlevelet (newsletter) és kereskedelmi ajánlatokat kapni az Aereco-tól, az értesítések alján található leiratkozási linkre kattinthat.

Ha miután kapcsolatba lépett velünk és úgy ítéli, hogy Személyes Adataira vonatkozó jogait nem tartjuk tiszteletben, panasszal élhet a CNIL-nél, mint ellenőrző hatóságnál.

 

A kiskorúakra vonatkozó Személyes Adatok

A szülők vagy a gyermekért vállalt szülői felelősség gyakorlójának előzetes engedélye nélkül az Aereco nem gyűjt és nem kezel 16 évesnél fiatalabb gyermekekre vonatkozó adatokat.

Amennyiben a Honlapokon keresztül gyermekek Személyes Adatait gyűjtik be, a szülők vagy a szülői felelősség gyakorlói tiltakozhatnak ez ellen, ha kapcsolatba lépnek velünk az előző bekezdésben megjelölt címen.

Ezen felül minden Személyes Adatai begyűjtésekor kiskorú személy kérheti azok törlését a lehető legrövidebb határidőn belül.

 

Módosítások

A jelen Személyek személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot az Aereco bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti, így például jogalkotási fejlemények, szabályozási, joggyakorlati vagy technológiai változáshoz való alkalmazkodás érdekében. Ebben az esetben a frissítés időpontját egyértelműen meg kell jelölni. E módosítások on-line megjelentetésüktől kezdődően kötelezettségeket jelentenek a Honlapok felhasználói számára. Kérjük tehát a felhasználókat, hogy rendszeresen tekintsék meg a jelen Személyes Adatok védelmére vonatkozó politikát az esetleges módosítások megismerése érdekében.