Önt is érinti a TNM rendelet változás  1. Kezdőlap
  2. Aereco
  3. Hírek
  4. Önt is érinti a TNM rendelet változás
Hírek -
2021/01/13
Önt is érinti: 2021 január 1-től drasztikusan változott a TNM rendelet légtechnikai rendszerekre vonatkozó előírása

 

Kedves Partnerünk!

Szeretnénk felhívni egy fontos, friss változásra a figyelmét, mely szerint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2., friss levegő igény biztosítására vonatkozó pontja módosult, mely 2021.01.01.-i hatállyal lépett életbe:

 

Egy online fórummal igyekszünk a szakemberek segítségére lenni, a légtechnikai rendszerek rendeletnek megfelelő kialakításával kapcsolatban. 
A webinár témája:
Hogyan befolyásolhatja a tervezést, kiválasztást, és az alkalmazást, a rendelet módosítás? Találjuk meg közösen a megoldást. Legyen Ön is aktív részese ennek az online eseménynek! 

Időpont:
2021. január 27. (szerda) 15:00 – tól 16:00-ig

 

Ennek megfelelően többek között a 2. pont kiegészült egy 2.4. ponttal, mely szerint:

„2.4.   Az épület 2.1. vagy 2.2. alpontban meghatározott, a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a légcserét, csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a belső páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő friss levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításnál nem szabad figyelembe venni.”
 
A rendelet értelmében, a komfortterekben központi szabályozott szellőztetőrendszerekkel kell biztosítani a szükséges friss levegő mennyiséget, és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, azaz az igény szerinti légcserét.

A rendelet módosításának való megfelelés, illetve munkáinak megkönnyítése érdekében központi elérhetőségeinken, illetve az info@aereco.hu e-mail címen is készséggel állunk rendelkezésére, igény szerint személyes, vagy on-line formában, mind hővisszanyerős, mind központi páraszabályozott rendszereinkkel kapcsolatosan.

A 7/2006. sz. TNM rendelet szellőző levegő igényre / légtechnikára vonatkozó része:

2. Az épület szellőző levegő igénye

 

2.1. Nem lakó funkciójú épület

Légtechnikai rendszer esetén, folyamatos emberi tartózkodásra használatos helyiségben a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget az alábbi összefüggéssel lehet megállapítani alacsonyan szennyező épületet figyelembe véve.
Ettől eltérő igényeket a tervezési programban kell rögzíteni.
Összes légmennyiség:

 

 

A belső térben a CO2 koncentráció a külső tér levegőjéhez képest maximum 500 ppm-mel lehet magasabb. Alacsonyan szennyezőnek minősül az az épület, ahol a burkolatok és a berendezések alacsony emissziójú anyagok (pl. kő és üveg), továbbá olyan anyagok, amelyek kielégítik a következő feltételeket:

 

 

2.2. Lakóépület

Légtechnikai rendszerrel, az alábbi helyiségekben a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget a 2. táblázat szerint lehet megállapítani

 

 

A friss levegő mennyiséget ki kell számítani az (1.) oszlop szerint a lakás hasznos alapterülete alapján, a (2.) oszlop szerint a lakást használó személyek száma alapján
és a (3.) oszlop szerint a nappali és a hálószoba alapterülete alapján. A három térfogatáram közül a legnagyobbat kell figyelembe venni.

2.3. Az energiaigény meghatározásánál figyelembe vett szellőzési levegő mennyisége nem lehet kevesebb, mint a 3. melléklet IV.1. táblázatban megadott
érték.

2.4. Az épület 2.1. vagy 2.2. alpontban meghatározott, a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a légcserét, csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a belső páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő friss levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításnál nem szabad figyelembe venni.

A megváltozott és 2021. január 1.-től hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról, az alábbi linken tudja letölteni:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600007.tnm

 

 

Egy online fórummal igyekszünk a szakemberek segítségére lenni, a légtechnikai rendszerek rendeletnek megfelelő kialakításával kapcsolatban. 
A webinár témája:
Hogyan befolyásolhatja a tervezést, kiválasztást, és az alkalmazást, a rendelet módosítás? Találjuk meg közösen a megoldást. Legyen Ön is aktív részese ennek az online eseménynek! 

Időpont:
2021. január 27. (szerda) 15:00 – tól 16:00-ig

 

 

 

Reméljük az épületek szabályozott szellőzőrendszerek kialakításánál termékeinkkel továbbra is segítségükre tudunk lenni.
Aereco Légtechnika Kft.